DYSTYNKCJE CZŁONKÓW OSP, ZARZĄDU OSP I KOMISJI REWIZYJNEJ
Strażak Starszy strażak Dowódca roty Pomocnik dowódcy
sekcji
Dowódca sekcji Pomocnik dowódcy
plutonu
Dowódca plutonu Członek zarządu
Członek komisji
rewizyjnej
Zastępca naczelnika Wiceprezes Naczelnik Przewodniczący
komisji rewizyjnej
Prezes


DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
Członek zarządu Członek komisji
rewizyjnej
Członek prezydium
zarządu
Wiceprezes zarządu –
Komendant gminny
Przewodniczący
komisji rewizyjnej
Prezes
Kapelan gminny

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP, POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
Członek zarządu Członek powiatowej
komisji rewizyjne
Członek prezydium
zarządu powiatowego
Wiceprzewodniczący powiatowej
komisji rewizyjnej
Przewodniczący powiatowej
komisji rewizyjnej
Wiceprezes
zarządu powiatowego
Prezes
zarządu powiatowego
Kapelan powiatowy

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP, WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP I WOJEWÓDZKIEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP
Członek zarządu Członek wojewódzkiej
komisji rewizyjnej
Członek wojewódzkiego
sądu honorowego
Członek prezydium
zarządu wojewódzkiego
Wiceprzewodniczący wojewódzkiej
komisji rewizyjnej
Wiceprzewodniczący wojewódzkiego
sądu honorowego
Przewodniczący
wojewódzkiej komisji rewizyjnej
Przewodniczący wojewódzkiego sądu honorowego Wiceprezes zarządu wojewódzkiego
Prezes zarządu wojewódzkiego Kapelan wojewódzki

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP I GŁÓWNEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP
Członek zarządu Członek głównej komisji rewizyjnej Członek głównego sądu honorowego
Członek prezydium zarządu głównego Wiceprzewodniczący głównej komisji rewizyjnej Wiceprzewodniczący głównego sądu honorowego
Przewodniczący głównej komisji rewizyjnej Przewodniczący głównego sądu honorowego Wiceprezes zarządu głównego
Prezes zarządu głównego Kapelan krajowy

Naszywki członków OSP
Naszywka kierowcy Naszywka mechanika motopompy Naszywka sanitariusza
Naszywka członka orkiestry OSP Naszywka łącznościowca
Emblematy OSP

Emblematy OSP na naramiennik i czapkę

Źródło: Regulamin Umundurowania ZOSP RP – www.zosprp.pl