IZBA PAMIĘCI OSP W WOLICY

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”  – Józef Piłsudski

Geneza powstania

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy jest bogata w różnorodne wydarzenia, które występowały na przestrzeni wielu lat. Czasami były to miłe i radosne chwile, ale również pojawiały się trudne, bolesne wręcz tragiczne momenty. Mając na uwadze znaczne zasoby historyczne naszego stowarzyszenia postanowiliśmy uporządkować, zapisać oraz upamiętnić dzieje OSP w Wolicy. Idea powstania Izby Pamięci OSP w Wolicy zaczęła się kształtować około 2012 roku. Jednak ze względu na brak odpowiednich warunków w starej remizie, trzeba było odwlekać w czasie rozpoczęcie tego projektu. Dogodny moment nastąpił w 2014 roku, gdy nasze stowarzyszenie przeniosło się do nowej remizy przy ul. Kolejowej 2. Wtedy to zaczęły się pojawiać bardziej konkretne pomysły i działania. Pierwsze realne prace nad Izbą Pamięci ruszyły w 2015 roku, gdy zaczęliśmy gromadzić materiały historyczne, eksponaty, zdjęcia oraz nakreślać wizję jak wyeksponować nasze zasoby. Kiedy rozpowszechniła się informacja, że w naszej remizie powstaje Izba Pamięci, zaczęli zgłaszać się do nas mieszkańcy Wolicy, którzy udostępniali i przekazywali nam materiały historyczne. Za pośrednictwem Skansenu w Tokarni zgłosił się również do nas mieszkaniec Kielc, który kiedyś mieszkał w Wolicy. Podczas spotkania z nim otrzymaliśmy zdjęcie orkiestry dętej OSP w Wolicy, które zostało zrobione w 1926 roku podczas konkursu orkiestr dętych w Częstochowie.

Mając już zgromadzone znaczne zasoby materiałów historycznych, eksponatów, zdjęć oraz innych pamiątek wiedzieliśmy, że potrzeba będzie wyznaczyć odpowiednie miejsce. W związku z tym na potrzeby Izby Pamięci postanowiliśmy przeznaczyć część świetlicy w naszej nowej remizie. Zarząd OSP rozpoczął również starania o wsparcie finansowe potrzebne do budowy Izby Pamięci. Część wkładu finansowego pochodziło ze środków własnych stowarzyszenia. Pojawiło się również wsparcie pieniężne i materiałowe od kilku druhów OSP oraz mieszkańców Wolicy. Znacznego wsparcia udzielił również ZOSP RP reprezentowany w naszym województwie przez Pana Ryszarda Januszka, który jest Dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach. Oprócz pomocy w pozyskaniu środków finansowych przekazał on również część swoich prywatnych zbiorów historycznych na rzecz naszej Izby Pamięci. Eksponaty przekazane przez Pana Ryszarda Januszka dotyczyły tematyki ruchu związkowego ZOSP RP z terenu województwa świętokrzyskiego oraz dawnego województwa kieleckiego. Od początku stycznia do 19 lutego 2016 roku trwały finalne prace, w wyniku których zbudowana została Izba Pamięci OSP w Wolicy.

Tematyka

Zakres tematyczny Izby Pamięci OSP w Wolicy obejmuje trzy główne zagadnienia:
– historia OSP w Wolicy od czasu powstania do dziś,
– pamiątki dotyczące strażackiego ruch związkowego z województwa świętokrzyskiego oraz dawnego kieleckiego,
– historia miejscowości Wolica.

Fotografie

Znaczącym zasobem naszej Izby Pamięci są historyczne zdjęcia. Na zgromadzenie fotografii poświęciliśmy wiele czasu, ponieważ znaczącą część z nich trzeba było poddać renowacji. Kiedy zebraliśmy już wszystkie zdjęcia okazało się, że dysponujemy bazą około 11 tys. fotografii. Z powyższej liczby w zakres ekspozycji wchodzi około 700 zdjęć. Ich zakres chronologiczny obejmuje następujące okresy czasu:
– lata przedwojenne 1922 – 1939,
– lata powojenne 1945 – 1975,
– lata 1975 – 1990,
– lata 1990 – 2015.

Pod względem tematycznym galeria zdjęć przedstawia:
– najważniejsze wydarzenia z historii OSP w Wolicy z okresy międzywojennego i powojennego,
– remizy OSP w Wolicy,
– samochody OSP w Wolicy,
– nadanie sztandaru w 1979 r.,
– wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej remizy w 2012 r.,
– otwarcie remizy w 2014 r.,
– poświęcenie i nadanie sztandaru w 2015 r.,
– najważniejsze wydarzenia oraz akcje ratowniczo-gaśnicze od 2004 roku.

Eksponaty

Zasób eksponatów udostępnionych w naszej Izbie Pamięci obejmuje m. in.: zdjęcia, dyplomy, puchary, rzeźby Świętego Floriana, statuetki, odznaczenia, ubrania strażackie, czapki, hełmy, toporki, prądownice, wytwornice piany, pompy, ręczną syrenę strażacką, obraz ze słomy, sztandar oraz tablo. Jednym najstarszych i najcenniejszych przedmiotów jest zdjęcie orkiestry dętej OSP w Wolicy zrobione podczas konkursu orkiestr strażackich województwa kieleckiego w Częstochowie w 1926 roku. Kolejnym bardzo cennym eksponatem jest tablo zrobione przez druhów dla Prezesa Kazimierza Hempla w 1929 roku. Przetrwało ono dzięki córce ówczesnego prezesa pani Danucie Czernikiewicz, która zmarła kilka lat temu. Tablo nosiło już znaczące ślady czasu, dlatego też podjęliśmy decyzję o odrestaurowaniu eksponatu. Cennym zasobem są również przedwojenne hełmy strażackie, które wytwarzała wówczas Huta Ludwików w Kielcach. Kolejnym ważnym eksponatem jest zabytkowa ręczna pompa strażacka, która również została przez nas częściowo odrestaurowana. Ciekawość zwiedzających wzbudza również kolekcja replik samochodów strażackich, którą przekazał na rzecz Izby Pamięci nasz druh Mirosław Cielibała.

Plany na przyszłość

Wiążemy z naszą Izbą Pamięci wiele planów na przyszłość. Przede wszystkim zależny nam na pozyskiwaniu kolejnych eksponatów oraz odnawianiu tych, którymi obecnie dysponujemy. Część z nich wymaga odrestaurowania, gdyż ząb czasu pozostawił na nich swój ślad. W planach mamy także dobudowanie kilku gablot w celu lepszego eksponowania wybranych przedmiotów. Zamierzamy również udostępnić na naszej stronie internetowej możliwość wirtualnego spaceru po Izbie Pamięci. W znaczący sposób zamierzamy poszerzyć zasób eksponatów oraz informacji dotyczących historii Wolicy. Oczywiście wszystkie nasze plany uzależnione będą od możliwości finansowych oraz czasu, który będziemy mogli poświęcić. Należy podkreślić, że wszystko co robimy w ramach Izba Pamięci jest wykonywane społecznie, czyli bez wynagrodzenia.

ZAPRASZAMY

Izba Pamięci OSP w Wolicy to wyjątkowe miejsce nie tylko w skali gminy Chęciny, ale również całego województwa świętokrzyskiego. Jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie oprócz historii tutejszej OSP można zobaczyć również eksponaty związane z regionalnym strażackim ruchem związkowym oraz można zapoznać się dziejami miejscowości Wolica.

Zwiedzanie naszej Izby Pamięci możliwe jest przy wcześniejszym umówieniu terminu. Można to zrobić telefonicznie pod numerami:
– 604 970 608 Stanisław Papka
– 694 133 107 Marcin Gondorek

GALERIA ZDJĘĆ