UBIÓR GALOWY STRAŻAKA OSP

 

W skład ubioru galowego wchodzą:

* mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski),

* koszula w kolorze białym z długim rękawem,

* czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),

* czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),

* obuwie w kolorze czarnym,

* sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieską nitką.

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru galowego są:

* skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),

* rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),

* krawat w kolorze czarnym

Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się podczas:

* świąt państwowych i w Dniu Strażaka, w tym również podczas świeckich spotkań oraz uroczystości religijnych organizowanych z tej okazji.

* uroczystości wręczenia sztandarów, orderów, odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic oraz innych uroczystości o ważnym i podniosłym dla jednostki OSP bądź właściwego zarządu ZOSP RP znaczeniu.

* uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i zmarłych oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi.

Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z baretkami nosi się podczas:

* uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych itp., gdy występuje się w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP, a dla pozostałych uczestników przyjęty jest strój wieczorowy.

* innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziału ZOSP RP

Do mundurów wyjściowych i galowych przyszywane są guziki oksydowane o średnicach 16 i 22 mm.

Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, w którego uzupełniające wyposażenie wchodzą:

* rękawiczki białe,

* pas główny koloru czarnego

Do ubioru galowego z pasem głównym stosuje się obuwie typu “skutery” (nogawki spodni wpuszczane w cholewki butów). Dopuszcza się noszenie spodni bryczesów do butów wysokich typu “oficerski”, a także nakrycia głowy w postaci hełmu ozdobnego bądź hełmu bojowego łącznie z pasem bojowym z przypiętym toporkiem.

UBIÓR WYJŚCIOWY STRAŻAKA OSP

W skład ubioru wyjściowego wchodzą:

* mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski),

* koszula w kolorze białym z długim rękawem,

* czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),

* czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),

* obuwie w kolorze czarnym,

* kurtka 3/4 z odpinaną podpinką w kolorze czarnym

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru wyjściowego są:

* skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),

* rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),

* krawat w kolorze czarnym

Ubiór wyjściowy z baretkami nosi się podczas:

* uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP.,

* występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziałów ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach.

 

UBIÓR LETNI STRAŻAKA OSP

W skład ubioru letniego wchodzą:

* koszula letnia w kolorze białym z krótkim rękawem,  z guzikami oksydowanymi o średnicy 16mm,

* spodnie (spódnica) w kolorze ciemnogranatowym,

* czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),

* czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),

* obuwie w kolorze czarnym.

Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru letniego są:

* skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),

* rajstopy w kolorze beżowym(dla kobiet),

* krawat w kolorze czarnym,

* sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieskąnitką,

* naramienniki w kolorze ciemnogranatowym.

Ubiór letni nosi się podczas:

* występowania w okresie letnim w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP w spotkaniach i imprezach np. zawodach sportowo-pożarniczych oraz w okolicznościach, gdy nie obowiązuje umundurowanie wyjściowe bądĽ galowe.

* odbywania w okresie letnim koncertów – członkowie orkiestr OSP.

* uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP

Okres letni liczy się od 1 maja do 30 września. Stosowanie ubioru letniego warunkuje temperatura powyżej 20° C i zasada jednolitości w ramach OSP lub oddziału ZOSP RP. Ustalenia w tym zakresie należą do prezesa OSP lub zarządu oddziału ZOSP RP, organizującego wspólne wystąpienie.

UBIÓR OCHRONNY STRAŻAKA OSP

 

W skład odzieży ochronnej i specjalnej wchodzą:

* ubranie ochronne dwuczęściowe,

* ubranie specjalne popularne dwuczęściowe,

* ubranie koszarowe,

* rękawice i kominiarka (niepalne),

* buty specjalne,

* hełm

Odzież ochronną i specjalną nosi się podczas:

* akcji ratowniczo-gaśniczych,

* ćwiczeń i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego.

Dopuszcza się noszenie ubrania typu “moro” bądź ubrania koszarowego podczas akcji ratowniczych, jeśli nie jest konieczne użycie ubrania ochronnego lub specjalnego. O rodzaju użytej odzieży decyduje kierujący akcją po dokonaniu rozpoznania zagrożeń w miejscu interwencji. Odzież ochronną stosuje się do czasu zniszczenia bądź naturalnego zużycia.

W zestaw przedmiotów ekwipunku osobistego strażaka-ochotnika wchodzą:

* pas bojowy,

* zatrzaśnik,

* toporek strażacki,

* latarka,

* podpinka linkowa,

* maska do aparatu powietrznego,

* opatrunek osobisty,

* worek brezentowy na odzież ochronną i ekwipunek osobisty

UBIÓR MDP – OSP

 

W skład ubioru Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) wchodzą:

* koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,

* szorty w kolorze czarnym,

* spodnie w kolorze czarnym (dla chłopców),

* bluza w kolorze czarnym,

* spódnica w kolorze czarnym (dla dziewcząt),

* obuwie sportowe w kolorze czarnym,

* podkolanówki w kolorze białym,

* krawat w kolorze czarnym

Ubiór MDP nosi się podczas:

* występowania w charakterze przedstawiciela MDP na oficjalnych spotkaniach i uroczystościach strażackich, religijnych i świeckich,

* apeli, wart i innych ważnych wydarzeń na obozach MDP,

* uroczystych zbiórek MDP.

Dopuszcza się stosowanie poprzedniego wzoru mundurków MDP (wiatrówka niebieska, spodnie/spódnica czarne) do czasu naturalnego ich zużycia.

Członkowie MDP noszą emblematy i dystynkcje haftowane czarną nitką na czerwonym tle, przy nw. przedmiotach mundurowych:

* czapkach dżokejkach,

* koszulach na lewym rękawie, przy czym górna krokiewka powinna znajdować się w odległości 5 cm powyżej górnego szwu rękawa.

Członkowie MDP noszą emblematy haftowane czerwoną nitką na czarnym tle przy bluzach koloru czarnego na ich lewym rękawie, przy czym górna krokiewka powinna znajdowaa się w odległości 5 cm poniżej górnego szwu rękawa.

NAKRYCIA GŁOWY – OSP

 

 

Do ubiorów stosuje się następujące rodzaje nakrycia głowy w kolorze noszonych mundurów:

* czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka (dla mężczyzn),

* czapkę dżokejkę (dla kobiet),

* czapkę uszankę (w okresie zimowym).

W MDP nakryciem głowy jest czapka dżokejka w kolorze czerwonym.

Członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrne galony na otokach czapek przy czym:

* Jeden galon – członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych tych szczebli.

* Dwa galony – członkowie zarządów oddziałów powiatowych, wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego oraz Zarządu Głównego ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego

Członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapki srebrne galony w kształcie krzyżaka.

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nosi czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka, srebrnym wężykiem na otoku czapki i naszytymi na denku czapki srebrnymi galonami w kształcie krzyżaka.

EMBLEMATY OSP

 

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą emblematy w kolorze srebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitką lub bajorkiem, przy nw. przedmiotach mundurowych:

* czapkach,

* pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek, koszul letnich i MDP, naszyte  w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu, ubraniach ochronnych, specjalnych i koszarowych, w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP, pełniący funkcje kierowców, mechaników motopomp, łącznościowców, a także członkowie orkiestr i drużyn sanitarnych noszą przy mundurach wyjściowych i galowych na ich lewym rękawie, naszywki-oznaki specjalności, haftowane srebrną nitką na ciemnogranatowym tle. Naszywki umieszcza się 15 cm od dolnej krawędzi rękawa. Członkowie MDP noszą naszywki-oznaki specjalności dla MDP na ramieniu prawego rękawa munduru. Wzory tych naszywek określone są odrębnymi przepisami. Członkowie OSP noszą na kurtkach odzieży ochronnej i specjalnej napisy “STRAŻ” w kolorze czarnym na żółtym tle w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań. Dopuszcza się noszenie emblematu z napisem “Ochotnicza Straż Pożarna” na mundurach wyjściowych i galowych, na ich prawym rękawie haftowanego czerwoną nitką na ciemnogranatowym.

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kołnierzach mundurów bądź lewej kieszeni koszuli letniej dystynkcje pełnionych funkcji, haftowane srebrną nitką lub bajorkiem na ciemnogranatowym tle.

* Członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych OSP RP oraz funkcyjni oddziałów ZOSP RP mają prawo do noszenia dystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionych funkcji. Oznaczeniem najwyższej z pełnionych funkcji jest krokiewka umieszczona w dolnej  części dystynkcji.

* Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kurtkach w kolorze czarnym dystynkcje pełnionych funkcji w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

* Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mogą noszą dystynkcje funkcji pełnionych w OSP lub zarządzie oddziału ZOSP RP.

* Wzory dystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP określa  Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP.

Źródło: Regulamin Umundurowania ZOSP RP – www.zosprp.pl