Zarząd 2016-2021

Stanisław Papka

Prezes OSP

Marcin Gondorek

Wiceprezes OSP

Mirosław Cielibała

Naczelnik

Grzegorz Papka

Zastępca Naczelnika

Dorota Pietrus

Skarbnik

Aleksandra Zapała

Gospodarz

Małgorzata Iwańska

Kronikarz

Bartosz Zegadło

Sekretarz

Arkadiusz Mielczarz

Członek Zarządu

Poprzedni Zarząd OSP w Wolicy w latach 2011-2016

Prezes OSP – Stanisław Papka
Wiceprezes OSP – Marcin Gondorek
Naczelnik – Mirosław Cielibała
Zastępca Naczelnika – Grzegorz Papka
Skarbnik – Czesław Cielibała
Sekretarz – Aleksandra Zapała
Gospodarz – Michał Kempa
Kronikarz – Małgorzata Iwańska
Członek Zarządu – Arkadiusz Mielczarz

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na naszą jednostkę. Bardzo ważne jest, aby w rubryce “Cel szczegółowy” wpisać “OSP WOLICA”.

KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy: OSP WOLICA

 

OSP Wolica