Zarząd 2021-2026

Marcin Gondorek

Prezes OSP

Arkadiusz Mielczarz

Wiceprezes OSP

Grzegorz Papka

Wiceprezes-Naczelnik

Tomasz Cielibała

Zastępca Naczelnika

Jarosław Pietrus

Skarbnik

Wiktor Stawiarz

Gospodarz

Bartosz Zegadło

Sekretarz

Ernest Kaczmarzyk

Członek Zarządu

Poprzedni Zarząd 2016-2021

Prezes OSP – Stanisław Papka
Wiceprezes OSP – Marcin Gondorek
Naczelnik – Mirosław Cielibała
Zastępca Naczelnika – Grzegorz Papka
Skarbnik – Dorota Pietrus
Sekretarz – Bartosz Zegadło
Gospodarz – Aleksandra Zapała
Kronikarz – Małgorzata Iwańska
Członek Zarządu – Arkadiusz Mielczarz

Poprzedni Zarząd 2011-2016

Prezes OSP – Stanisław Papka
Wiceprezes OSP – Marcin Gondorek
Naczelnik – Mirosław Cielibała
Zastępca Naczelnika – Grzegorz Papka
Skarbnik – Czesław Cielibała
Sekretarz – Aleksandra Zapała
Gospodarz – Michał Kempa
Kronikarz – Małgorzata Iwańska
Członek Zarządu – Arkadiusz Mielczarz