Nazwa stopnia Oznaczenie
Skrót Pełna nazwa na czapkach
i beretach
na ubraniach specjalnych na naramiennikach
STOPNIE W KORPUSIE SZEREGOWYCH
str. strażak
st. str. starszy strażak
STOPNIE W KORPUSIE PODOFICERÓW
sekc. sekcyjny
st. sekc. starszy sekcyjny
mł. ogn. młodszy ogniomistrz
ogn. ogniomistrz
st. ogn. starszy ogniomistrz
STOPNIE W KORPUSIE ASPIRANTÓW
mł. asp. młodszy aspirant
asp. aspirant
st. asp. starszy aspirant
asp. sztab. aspirant sztabowy
STOPNIE W KORPUSIE OFICERÓW
mł. kpt. młodszy kapitan
kpt. kapitan
st. kpt. starszy kapitan
mł. bryg. młodszy brygadier
bryg. brygadier
st. bryg. starszy brygadier
nadbryg. nadbrygadier
gen. bryg. generał brygadier


Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. Nr 152, poz. 1001)