Sposób oznakowania pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego określa załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Samochody Państwowej Straży Pożarnej są oznakowane numerami operacyjnymi w następującym formacie: XXXzYY, gdzie:

XXX to prefix, z-infix, YY-sufix

Prefix – oznacza jednostkę,
Infix – oznacza województwo,
Sufix – oznacza rodzaj pojazdu lub typ i przeznaczenie sprzętu.
Prefix można znaleĽć na stronach www Komend Wojewódzkich PSP

INFIX:
A – jednostka centralna
B – podlaskie
C – kujawsko-pomorskie
D – dolnośląskie
E – łódzkie
F – lubuskie
G – pomorskie
K – małopolskie
L – lubelskie
N – warmińsko-mazurskie
O – opolskie
P – wielkopolskie
R – podkarpackie
S – śląskie
T – świętokrzyskie
W – powiat warszawski
M – mazowieckie
Z – zachodniopomorskie

SUFIX:
20 – lekki gaśniczy
21 – pierwszy wyjazdowy
22 – gaśniczy
23 – gaśniczy
24 – gaśniczy
25 – pierwszy ciężki gaśniczy
26 – ciężki gaśniczy
27 – ciężki gaśniczy
28 – ciężki gaśniczy
29 – ciężki gaśniczy
30 – ciężki gaśniczy
31 – ciężki gaśniczy
32 – ciężki gaśniczy
33 – ciężki gaśniczy
34 – ciężki gaśniczy
35 – pierwszy proszkowy
36 – proszkowy
37 – proszkowy
38 – cysterna wodna
39 – cysterna wodna
40 – ratownictwa drogowego
41 – ratownictwa drogowego
42 – ratownictwa drogowego
43 – ratownictwa technicznego
44 – ratownictwa technicznego
45 – ratownictwa technicznego
46 – samochód oświetleniowy
47 – samochód oświetleniowy
48 – samochód dĽwig
49 – ciężki ratownictwa drogowego
50 – SP- gaz – samochód ze sprzętem dróg oddechowych
51 – autodrabina
52 – autodrabina
53 – auto-podnośnik
54 – auto-podnośnik
55 – autobus
56 – autobus
57 – autobus
58 – autobus
59 – ambulans
60 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne
61 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne
62 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne
63 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne
64 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne
65 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne
66 – amfibie, poduszkowce
67 – amfibie, poduszkowce
68 – amfibie, poduszkowce
69 – amfibie, poduszkowce
70 – statek pożarniczy
71 – pojazd specjalistycznej grupy
72 – pojazd specjalistycznej grupy
73 – pojazd specjalistycznej grupy
74 – pojazd specjalistycznej grupy
75 – pojazd specjalistycznej grupy
76 – pojazd specjalistycznej grupy
74 – pojazd specjalistycznej grupy
77 – pojazd specjalistycznej grupy
78 – pojazd specjalistycznej grupy
79 – pojazd specjalistycznej grupy
80 – samochód wężowy
81 – pojazd kwatermistrzowski
82 – pojazd kwatermistrzowski
83 – pojazd kwatermistrzowski
84 – pojazd kwatermistrzowski
85 – pojazd kwatermistrzowski
86 – pojazd kwatermistrzowski
87 – pojazd kwatermistrzowski
88 – pojazd kwatermistrzowski
89 – pojazd kwatermistrzowski
90 – samochód operacyjny
91 – samochód operacyjny
92 – samochód operacyjny
93 – pojazd administracyjny
94 – pojazd administracyjny
95 – pojazd administracyjny
96 – pojazd administracyjny
97 – pojazd administracyjny
98 – samochód dowodzenia
99 – samochód dowodzenia