Rozpoznawanie Substancji Chemicznych w Transporcie:

UWAGA!
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI I ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ROZPOZNAJ PRZEWOŻONĄ SUBSTANCJĘ.

Numer rozpoznawczy właściwości niebezpiecznego materiału składa
się z dwóch lub trzech cyfr.

  • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa
  • (właściwości materiału) – część górna
  • numer identyfikacyjny przewożonego materiału – część dolna

X – absolutny zakaz kontaktu z wodą

PIERWSZA CYFRA – RODZAJ NIEBEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU
2 – oznacza gaz
3 – łatwopalność cieczy / par / gazów
4 – materiał stały zapalny
5 – materiał utleniający / podtrzymujący palenie
6 – działanie trujące
7 – materiał radioaktywny
8 – działanie żrące

DRUGA I TRZECIA CYFRA – STOPIEŃ ZAGROŻENIA
0 – brak dodatkowego zagrożenia
1 – wybuchowość
2 – zdolność wytwarzania gazu
3 – łatwopalność
5 – właściwości utleniające
6 – toksyczność
7 – działanie radioaktywne
8 – działanie żrące
9 – niebezpieczeństwo samoczynnej i gwałtownej reakcji

UWAGA!
PODWÓJNA CYFRA OZNACZA INTENSYWNOŚĆ GŁÓWNEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA NP. 33