WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA PSP


ubiór służbowy oficera w mundurze służbowym


ubiór służbowy oficera w swetrze


ubiór służbowy podoficera w koszuli z krótkim rękawem


ubiór służbowy oficera w kurtce 3/4

WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA PSP

ubiór wyjściowy oficera w płaszczu sukiennym


ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim


ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim


ubiór wyjściowy nadbrygadiera ze sznurem galowym w bryczesach
i butach oficerskich


ubiór wyjściowy nadbrygadiera w mundurze wyjściowym ze sznurem
galowym i baretkami


ubiór wyjściowy aspiranta w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym


ubiór wyjściowy oficera w koszuli z krótkim rękawem


ubiór wyjściowy letni ze sznurem galowym podoficera


ubiór wyjściowy oficera w mundurze wyjściowym ze sznurem
galowym i baretkami


czapka wyjściowa strażaka


czapka wyjściowa aspiranta


czapka wyjściowa młodszego oficera


czapka wyjściowa starszego oficera


czapka wyjściowa nadbrygadiera

WZORY ODZIEŻY SPECJALNEJ STRAŻAKA PSP

ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon)


ubranie specjalne dwuczęściowe

POZOSTAŁE WZORY (wizerunku orła, emblematów, identyfikatorów, znaków)

wzór wizerunku orła


Emblematy Państwowej Straży Pożarnej dla komend


Emblematy Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek ratowniczo – gaśniczych


identyfikator miejscowości


identyfikator kadry dowódczo – sztabowej


identyfikator osobisty


znak pożarniczy


Znak absolwenta szkoły aspirantów PSP


Znak absolwenta – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Żródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z dnia 17 grudnia 1997r.)