Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszej jednostki!

Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chciałbyś pomagać innym – dołącz do Nas!

Kandydat/kandydatka do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej powinien/powinna:

 • zgłosić się do Prezesa, Wiceprezesa lub innego druha z OSP w Wolicy,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • być gotowym/gotowa, aby w razie potrzeby nieść pomoc innym,
 • podczas działań ratowniczo-gaśniczych wykonywać rozkazy dowódcy,
 • wykonywać użyteczne prace na rzecz stowarzyszenia, jakim jest OSP w Wolicy,
 • współpracować z innymi członkami stowarzyszenia,
 • zapoznać się ze specyfikacją jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją.

Dzieci i młodzież szkolną w wieku 12-18 lat zapraszamy do naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej!

Główne cele MDP to:

 • zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi,
 • teoretyczna i praktyczna nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
 • podejmowanie działań pożytecznych dla OSP w Wolicy oraz społeczeństwa lokalnego.
 • podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Chcesz do nas dołączyć – skontaktuj się z nami:
e-mail: ospwolica@tlen.pl
Facebook: OSP Wolica

Telefony:
PREZES – Stanisław Papka
tel. 604 970 608
WICEPREZES – Marcin Gondorek
tel. 694 133 107

 

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza: