Jarosław Pietrus

Sekretarz

Mariusz Jasiński

Przewodniczący

Kamil Radoszewski

Członek