MEDALE i ODZNACZENIA POŻARNICZE OSP

1. Złoty Znak Związku OSP RP

Wizerunkiem odznaki Złoty Znak Związku OSP RP jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Krzyż o wymiarach 41 mm (wysokość i szerokość) na krawędziach ma 1 mm pasek. Wykonany jest z metalu koloru złotego. Ramiona krzyża pokryte są białą emalią w złoconym obramowaniu. W środku krzyża na okrągłej czerwonej emaliowanej tarczy umieszczony jest orzeł jagielloński z metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasno granatowego oraz z napisem: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH * STRAŻY POŻARNYCH RP *. Na tle górnego ramienia krzyża nad środkową częścią tarczy umieszczony jest płomień z metalu koloru srebrnego. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec ze stylizowanych liści laurowych o szerokości 5 mm z metalu koloru złotego. Odznaka ta zawiązana jest na wstążce o szerokości 38 mm, koloru czerwonego z białymi paskami o szerokości 4 mm, umieszczonymi na krawędziach wstążki.

Złoty Znak Związku

 

Złoty Znak Związku zawieszony na wstążce


2. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 70 mm, kolory srebrzystego, oksydowany. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać przedstawiająca wizerunek popiersie pierwszego prezesa jednolitego Związku OSP RP, obok napis w trzech wierszach: BOLESŁAW * CHOMICZ * 1878 1959*. Na rewersie medalu akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części wizerunek Znaku Związku OSP RP i pod wizerunkiem napis: BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK. W prawej, bocznej części medalu umieszczone półkoliście stylizowane liście dębu. Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui.

 
Awers i rewers Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza


3. Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 30 mm, z krawędzią o szerokości 1 mm wykonanej z metalu odpowiedniego koloru; złotego, srebrnego i brązowego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać niewiasty symbolizująca grecką boginię ognia Hestię, (odpowiednik rzymskiej bogini ognia Westy), stojącą na liściach laurowych, opartej jedną ręką na tarczy z pochodnią. W drugiej ręce trzyma liść wawrzynu nad napisem ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. Na rewersie medalu orzeł jagielloński oparty na skrzyżowanych toporkach w obramowaniu wieńca szerokości 3 mm, ze stylizowanych liści laurowych. W górnej części w półkolu napis: ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP. Medal noszony jest na białej wstążce szerokości 36 mm z czerwonym paskiem o szerokości 16 mm, umieszczonym symetrycznie pośrodku białej wstążki.

 
Awers i rewers Złotego Medalu “Za Zasługi dla Pożarnictwa”


4. Odznaka Strażak Wzorowy

Odznaka Strażak Wzorowy składa się z równoramiennego trójkąta wykonanego z metalu, którego lewa połowa pokryta jest emalią czerwoną a prawa granatową. U góry trójkąta wypukła głowa strażaka w hełmie, niżej napis: STRAŻAK WZOROWY. Na tle trójkąta dwa skrzyżowane toporki. Na trójkąt nałożony jest z metalu koloru złotego wieniec laurowy.


Odznaka “Strażak Wzorowy”


5. Odznaka Za Wysługę Lat

Odznakę Za Wysługę Lat stanowi tarcza okrągła o średnicy 24 mm, wykonana z metalu koloru złotego. Nad tarczą hełm strażacki, u dołu tarczy wylot prądownicy i dwa skrzyżowane toporki. Na otoku wieniec z liści laurowych szerokości 5 mm zwężający się do góry. Środek: tarcza okrągła z otokiem białej emalii szerokości 4 mm z napisem złoconym: ZW. OCHOTN. STRAŻY POŻ. RP * ZA WYSŁUGĘ LAT*, emalia czerwona z cyfrą złotą: V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.


Odznaka “Za Wysługę Lat”


Oznaczenie liczby lat wysługi X i 40


6. Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ma formę toporka strażackiego. W części przeciwległej od ostrza toporka znajduje się napis “OSP”, po prawej stronie wkomponowany jest czerwony trójkąt. U dołu znajduje się napis “Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Odznaka brązowa, srebrna, złota wykonana jest z metalu odpowiedniego koloru.


Odznaka “Za Wysługę Lat”


Inne odznaczenia

1. Krzyż zasługi

Krzyż Zasługi jest to polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
1. Złoty Krzyż Zasługi
2. Srebrny Krzyż Zasługi
3. Brązowy Krzyż Zasługi.

Złoty  Srebrny Brązowy

 

Odmianami Krzyża Zasługi są Krzyż Zasługi za Dzielność i Krzyż Zasługi z Mieczami.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

* wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,

* ofiarną działalność publiczną,

* ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.


2. Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Odznaka “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” jest to także odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Odznaka “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” została ustanowiona jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę mienia.

Odznaka posiada trzy stopnie:
I stopień – Brązowa Odznaka “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
II stopień – Srebrna Odznaka “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
III stopień – Złota Odznaka “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

Źródło: wikipedia.pl