Podpisanie umowy na wykonanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wolicy

28 lutego 2019 została podpisana umowa na wykonanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wolicy. Podpisy na dokumencie ze strony urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach złożyli burmistrz Robert Jaworski oraz skarbnik Jadwiga Sinkiewicz. Natomiast ze strony wykonawcy umowę podpisał prezes firmy MOTO-TRUCK Leszek Chmiel. Wartość nowego samochodu wraz Więcej…