Pulsoksymetry

W dniu 19.02.2021 w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach przekazano naszej jednostce pulsoksymetry, które w czasie pandemii Covid-19 przeznaczone zostały na potrzeby mieszkańców Wolicy i okolicznych miejscowości. Pulsoksymetry zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Informacje o Więcej…

Sprzęt i wyposażenie pozyskane w 2020 roku – podsumowanie

OSP w Wolicy w 2020 roku dzięki pozyskaniu dofinansowań z kilku źródeł wzbogaciła się różnorodny sprzęt i wyposażenie m.in.: pralka przemysłowa, laptop, sprzęt ratownictwa wodnego, ubrania ochronne specjalne pożarnicze, rękawice, kominiarki, bosak dielektryczny, sprzęt do oznakowania terenu akcji. Źródła dofinansowań to m.in.: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Więcej…