Obchody 75 rocznicy pacyfikacji Wolicy

27 maja 2019 druhowie z naszej jednostki brali udział w obchodach upamiętniających 75-tą rocznicę pacyfikacji Wolicy. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej przez księdza proboszcza kanonika mgr Jacka Dąbka w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Wolicy. Po mszy złożono wiązanki oraz zapalono znicze przed pomnikiem upamiętniającym pomordowanych w czasie pacyfikacji. Pomnik został wybudowany z inicjatywy druhów OSP w Wolicy w 2004 roku. Dalsza cześć uroczystości miała miejsce przed pomnikiem przy Szkole Podstawowej w Wolicy.

Pacyfikacja Wolicy – 26 maja 1944 r.

Pacyfikacja Wolicy rozpoczęła się we wczesnych godzinach porannych w dniu 26 maja 1944 roku. Do miejscowości wjechały motocykle i samochody z żandarmerią niemiecką. Włączono syrenę, na której dźwięk przed remizą zjawiło się wielu strażaków. Żandarmi wchodzili do domów, wyciągali z nich mieszkańców, a następnie spędzali na podwórze do sołtysa. Tam sprawdzano ich tożsamość w celu porównania z listą osób przeznaczonych do aresztowania. W czasie pacyfikacji poniósł śmierć naczelnik OSP druh Aleksander Pierzak, który jako jeden z wielu aresztowanych mieszkańców wsi prowadzonych przez hitlerowców wyrywał się i rzucił pod koła nadjeżdżającego pociągu. Aleksander Pierzak był podoficerem Wojska Polskiego, a w czasie wojny służył w strukturach Armii Krajowej. Pracował z miejscowych zakładach wapienniczych i był jednym z pierwszych organizatorów ruchu oporu. Wszystkie aresztowane osoby wywieziono do siedziby Gestapo w Kielcach w celu przesłuchania. Nie ustalono dokładnych losów wszystkich wywiezionych osób. Wiadomo, że część z nich rozstrzelano, a pozostałe osoby wysłano do obozów koncentracyjnych. W wyniku pacyfikacji Wolicy zostali wywiezieni i prawdopodobne rozstrzelani w nieznanym miejscu również inni członkowie OSP m. in.: Jan Pierzak i Wincenty Skrobek.

W czasie II wojny światowej zginął również ówczesny Prezes OSP w Wolicy dh Kazimierz Hempel, który już na początku października 1939 roku podjął działania w konspiracji i był jednym z założycieli Organizacji Orła Białego w Kielcach. Swą działalność podjął wspólnie ze Stefanem Artwińskim (ówczesnym prezydentem Kielc) i ppłk. Henrykiem Kowalówką. Na przełomie października i listopada 1939 r. nastąpiło wcielenie OOB do SZP (Służba Zwycięstwu Polski – następnie ZWZ – Związek Walki Zbrojnej). Kazimierz Hempel pod pseudonimem „Cedro” został III Zastępcą Komendanta Okręgu. Na przełomie 1939/40 r. pod pseudonimami: „Marek”, „Edward” pełnił funkcję Szefa Oddziału Zaopatrzenia Komendy Okręgu Kielce SZP-ZWZ (późniejszy Oddział IV Kwatermistrzowski). Do kwietnia 1940 r. był Komendantem Obwodu Kielce. Stopnie wojskowe: podporucznik rezerwy, kapitan. Aresztowany jesienią 1940 r. W czasie przesłuchań był tak okrutnie torturowany, że zmasakrowanego nie poznał jego własny syn Jerzy umieszczony w więzieniu kieleckim w tej samej celi. Obydwóch wywieziono do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Kazimierz Hempel został zarejestrowany 30.VII.1941r. pod numerem: 19055. Zamordowany 4 grudnia 1941r.

Informacja i galeria zdjęć na stronie www.checiny.pl

Fotorelacja na stronie http://spwolica.checiny.pl

Autor: Marcin Gondorek

Komentarze
Kategorie: 2019