NOWY ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY OSP W WOLICY – GBA-Rt 4,5/29,6 MAN TGM 18.320 4×4 BB TF 319-14

Wiele lat starań i pracy w celu pozyskania nowego wozu dla naszej OSP zakończyło się sukcesem. 18-go lipca 2019 trafił do nas nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 4×4 BB. W tym dniu nastąpiło przekazanie auta przez wykonawcę firmę Moto-Truck i odbiór przez komisję wyznaczoną ze strony Gminy i Miasta Chęciny. Ze względów proceduralnych samochód nie mógł zostać wprowadzony już w tym czasie w podział bojowy. Kolejny krok nastąpił 29-go lipca, kiedy to została podpisana umowa użyczenia między Gminą Chęciny a OSP w Wolicy. Dokument podpisał ze strony Gminy Z-ca Burmistrza mgr Mariusz Nowak, a ze strony OSP w Wolicy: Prezes Stanisław Papka i Wiceprezes Marcin Gondorek. Wraz z umową Gmina przekazała dowód i tablice rejestracyjne oraz ubezpieczenie pojazdu. Dalsze czynności w celu uzyskania możliwości jazdy nowym autem do działań ratowniczo-gaśniczych prowadziliśmy już w KM PSP w Kielcach. Procedury zakończyły się w dniu 06.08.2019, kiedy to GBA-Rt 4,5/29,6 MAN TGM 18.320 4×4 BB 319T14 został oficjalnie włączony do podziału bojowego.
Samochód został dostarczony przez producenta wraz z zamontowanym wyposażeniem. Większość sprzętu została zakupiona w ramach projektu, a pozostałe wyposażenie dostarczyła nasza jednostka.

Pierwsze realne możliwości w celu pozyskania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej OSP pojawiły się 2016 roku. W tym czasie Urząd Marszałkowski w Kielcach stworzył możliwość dofinansowana zakupu nowego auta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – Działanie 4.1 “Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”. Zgodnie wymogami programu to Gmina musiała być beneficjentem, w związku z tym, stosowne dokumenty po konsultacji z naszą jednostką zostały przygotowane przez urzędników i złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Niestety nie udało się wtedy uzyskać dofinansowania z pierwszej listy, ale projekt złożony pozostał na liście rezerwowej. W 2018 roku pojawiła się kolejna okazja, kiedy to uruchomiono środki finansowe dla projektów z listy rezerwowej. Tym razem udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 608 tys. zł. Gmina Chęciny rozpoczęła procedury przetargowe, których finał nastąpił 28 lutego 2019, podpisano wtedy umowę na dostawę wozu z firmą Moto-Truck.

Dane techniczne:
Typ: GBA-Rt 4,5/29,6
Numer operacyjny: 319[T]14
Podwozie: MAN TGM 18.320 4×4 BB
Zabudowa: Moto Truck – Kielce
Rok produkcji: 2019
Zbiornik wodny: 4500 l
Zbiornik środka pianotwórczego: 490 l
Wydajność autopompy: 2965 l/min
Kabina: 6 miejsc w układzie 1+1+4
Napęd: 4×4

Informacje w mediach:
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/druhowie-z-wolicy-juz-maja-nowoczesny-woz-strazacki/ar/c1-14324781

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=13051

Autor: Marcin Gondorek

GALERIA ZDJĘĆ

Komentarze
Kategorie: 2019

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na naszą jednostkę. Bardzo ważne jest, aby w rubryce “Cel szczegółowy” wpisać “OSP WOLICA”.

KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy: OSP WOLICA

 

OSP Wolica