29 lutego 2020 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Wolicy za rok 2019. W spotkaniu brali udział druhowie i druhny z naszej jednostki oraz zaproszeni goście m.in.: Senator RP Krzysztof Słoń, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, Dowódca JRG 3 w Kielcach st. kpt. mgr inż. Marek Dyk oraz radny Paweł Żurek. W zebraniu uczestniczył również Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chęcinach druh Łukasz Gajos (OSP Radkowice).

Spotkanie rozpoczął Prezes OSP w Wolicy Stanisław Papka witając druhny i druhów oraz zaproszonych gości. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego spotkania, protokolanta oraz składów komisji niezbędnych do przeprowadzenia zebrania. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP odczytał Prezes Stanisław Papka, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał druh Jarosław Pietrus. W dalszej kolejności druh Marcin Gondorek przedstawił prezentację dotyczącą działań Zarządu OSP oraz całej jednostki w 2019 r. Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego druhny i druhowie udzielili Zarządowi absolutorium.
Kolejnym elementem spotkania była dyskusja na temat bieżących spraw dotyczących OSP w Wolicy. Dyskusję rozpoczął Prezes OSP Stanisław Papka, który omówił aktualne potrzeby naszej jednostki, podejmowane inicjatywy oraz nakreślił stan współpracy z urzędem gminy. W dalszej kolejności wypowiadali się zaproszeni goście. Wypowiadali się w sposób pozytywny o naszej jednostce, podkreślając profesjonalizm, ciągłą gotowość bojową oraz znaczące zaangażowanie we wspieranie historii i kultury. Jako ostatni przemawiał nasz druh Grzegorz Papka, który pełni również funkcję Komendanta Gminnego. Podziękował druhom i druhnom za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz zaznaczył istotny aspekt bezpieczeństwa ratowników podczas akcji.
Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący zakończył zebranie.

Autor: Marcin Gondorek

GALERIA ZDJĘĆ

Komentarze
Kategorie: 2020

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na naszą jednostkę. Bardzo ważne jest, aby w rubryce “Cel szczegółowy” wpisać “OSP WOLICA”.

KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy: OSP WOLICA

 

OSP Wolica