Nasza jednostka obchodzi w tym roku 25-lecie włączenia do KSRG.

6 kwietnia 1995 roku decyzją NR 15/22/KSRG ówczesny Komendant Główny PSP nadbryd. Feliks Dela włączył jednostkę OSP w Wolicy w struktury KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy).

Statystyki od czasu włączenia do KSRG do dziś:
Łączna liczba działań ratowniczo-gaśniczych: 1511
w tym:
Pożarów – 1012
Miejscowych zagrożeń – 409
Fałszywych alarmów – 33
Ćwiczenia KM PSP – 19
Zabezpieczenie terenu działania JRG 3 Kielce – 13

Łączny czas działań ratowniczo-gaśniczych 2350 godzin i 50 minut

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Autor: Marcin Gondorek

GALERIA ZDJĘĆ

Komentarze
Kategorie: 2020